Welkom bij MathMind, de plek voor (individuele) bijles in Maastricht. Wij begeleiden scholieren, leerlingen en studenten met rekenen, wiskunde, natuurkunde en statistiek. Bij MathMind kijken we verder dan alleen de cijfers. Hoewel we natuurlijk de lesboeken volgen, vinden we het belangrijker om onze leerlingen en studenten centraal te stellen. Zij zijn degene op wie we onze uitleg afstemmen. Door zorgvuldig hun ontwikkeling te volgen en hun belang voorop te stellen, leren we hen op een andere manier te denken over formules en cijfers. Om (emotionele) blokkades te overwinnen en met zelfvertrouwen te werken aan vakken als wiskunde, statistiek en natuurkunde. We leren leerlingen en studenten de stof anders te benaderen. Ze moeten er bovenuit kunnen stijgen en mee kunnen spelen, zodat ze beter in staat zijn zelfstandig problemen op te lossen en weerstand te overwinnen. Ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Stap voor stap. Vanuit rust en ruimte. Met enthousiasme en onder persoonlijke begeleiding of in kleine groepen.