Aanpak

Voorafgaand aan je eerste bijles plannen we een oriënterend gesprek, dat gesprek is kosteloos. Als voorbereiding op het gesprek ontvang je  een digitaal formulier. Dat formulier helpt je bij het verwoorden van jouw ‘worsteling’ met betrekking tot het vak waarvoor je bijles wilt en geeft ons inzage waarom je bijles wilt of nodig hebt.

Analyse van het probleem
Aan de hand van het gesprek kunnen wij gaan begrijpen waar je precies moeite mee hebt, waarom dat zo is en welke factoren hierop van invloed zijn. Zeker als je al ‘alles’ hebt gedaan, maar dat nog steeds geen of onvoldoende resultaat heeft opgeleverd, gaan andere factoren meespelen.
Dat kunnen gedachten en/of gevoelens zijn. Bijvoorbeeld gedachten als: ‘ik kan het niet’, ‘ik wil het niet’ en/of gevoelens van onzekerheid of frustratie. Hoe ga ik dit ooit voor elkaar krijgen? Die factoren, die op de achtergrond spelen, kunnen soms lastiger zijn dan het probleem met wiskunde, statistiek of natuurkunde zélf. En juist omdat dit ‘probleemvak’ en deze gedachten/gevoelens vaak gekoppeld zijn, kunnen ze niet los van elkaar worden gezien..

Aanpak van het probleem
Het probleem is gelukkig niet uniek, dat geldt ook voor de oplossing (op accenten na). De weg tussen het probleem en de oplossing is wel uniek. Want deze weg hangt af van hoe jij denkt, hoe snel jij de uitleg oppakt, hoe we jou kunnen motiveren of stimuleren, etc. Door onze jarenlange ervaring weten wij hoe we onze methode op jou kunnen afstemmen en waar we de accenten moeten leggen. Allemaal met als doel om jouw denk- en gevoelswereld op elkaar te laten aansluiten. Een uitgebreide uitleg over onze methode lees je hier.

Vragen over onze aanpak?
Neem contact met ons op, we staan je graag te woord!

Afbeelding van een Face-to-Face bijles bij MathMind op kantoor

Bijles vrijblijvend proberen?

Wil je zélf ervaren hoe het is om online bijles te volgen, neem dan contact met Sjuup Rekko op voor een kosteloze proefles.

over MathMindproberen