Methode

Bijles bij MathMind bestaat uit drie componenten: de bijles zelf, huiswerkbegeleiding en coaching.

Meer dan een oplossing!

Bijles
Tijdens de bijles wordt er vooral ingezet op het denkproces; het begrip van de theorie, het leren toepassen daarvan en het analyseren van de opgaven. Lees verder

Huiswerkbegeleiding
Oefenen, oftewel het maken van opgaven, is een onmiskenbaar onderdeel van het leer- en groeiproces. Dat betekent overigens niet ‘blind’ alle sommen maken. Daarom besteden we (zeker in het begin van het bijlestraject) aandacht aan hoe je het beste kunt oefenen. Lees verder

Coaching
Veel leerlingen en studenten die bij MathMind bijles volgen hebben een motivatieprobleem met het bijlesvak. Lees verder

Bijles

Rust door te denken: ons twee sporen-beleid
In het algemeen draait het bij hulp of (bij)les voor wiskunde, natuurkunde en statistiek helaas nog te veel om de som – het middel – en te weinig om het begrip – het doel. Bijles heeft weinig zin als deze alleen maar draait om helpen met het maken van opgaven. Sterker nog, dit werkt vaak zelfs averechts. Je leert hierdoor namelijk om opgaven op te lossen omdat je je deze ‘herinnert’ in plaats van door het toepassen van regels of logica.

Vragen over onze methode?
Neem contact met ons op, we staan je graag te woord!

Theorie als vertrekpunt
Het échte begrip van de theorie is dan ook onmisbaar, net zoals het kunnen toepassen van de regels. Daarom is de theorie – de basis – het vertrekpunt van de bijles. De theorie fungeert ook als kapstok, structuur en houvast. Dit houvast helpt je, naast het kunnen maken van de opgave, met het ‘temmen’ van je gedachten en gevoelens als deze tijdens een proefwerk of examen met je op de loop dreigen te gaan.
Terug naar de theorie: indien nodig leggen we je deze stap voor stap uit. We gaan hier net zolang mee door, totdat jij het helemaal begrijpt. Na de uitleg van de theorie komen de opgaven, waarbij het gaat om het kunnen leggen van een relatie tussen theorie en opgaven. Door dit regelmatig te herhalen, leer je het op den duur zelf te doen. Je zult merken dat dit ontzettend van pas komt bij het maken van je examen of proefwerk, omdat je dan de theorie weet te koppelen aan signaalwoorden uit de vragen/opgaven.

Een strategie kiezen aan de hand van regels
Zodra de theorie voldoende wordt begrepen, behandelen we de strategie voor het oplossen van de opgaven. Hoe kom ik van a, opschrijven van de opgave, tot z, het antwoord. Dat begint met de tekst in de vraag of opdracht. Welke ‘ingrediënten’ worden in de opgave gegeven? Vervolgens kijk je naar de vorm waarin je het antwoord moet geven. Tot slot bepaal je, eventueel in combinatie met de regels, de ‘weg’. Ook dit is iets dat je tijdens de bijles leert en oefent. Bovenstaande stappen zijn nuttig bij het maken van een opgave en vaak punten waard bij een examen of proefwerk (als je ze tenminste opschrijft). Bovendien train je door deze werkwijze jouw analytische denken. Een spin-off effect van deze methode is dat je specifieker leert zeggen waar je vastloopt.
Deze didactische aanpak – hoe je formules waar en waarom moet toepassen, welke regels je waarom gebruikt – vormt de basis van bijles bij MathMind.

Grafische Rekenmachine: controle en tussenantwoord
Tot slot de rol van de grafische rekenmachine (g.r.). Omdat de g.r. alleen tijdens het centraal schriftelijk examen van wiskunde A, B en C is toegestaan, en niet bij natuurkunde, is deze paragraaf alleen van toepassing als je bijles voor wiskunde gaat volgen. De g.r. is er niet alleen voor het berekenen van antwoorden. Tijdens onze bijles wordt je aangeleerd om ieder antwoord met behulp van jouw g.r. te controleren. Dit nagaan van de uitkomst geeft namelijk rust. Daarnaast laten we je zien dat veel tussenstappen ook met de rekenmachine zijn op te lossen. Kom je dus niet uit een berekening of loop je halverwege vast, dan doe je dat gedeelte met je g.r.. Je kunt dan tenminste verder en zo nog steeds punten op je toets vergaren.

Vragen over onze methode?
Neem contact met ons op, we staan je graag te woord!

Afbeelding van een Face-to-Face bijles bij MathMind op kantoor

Bijles vrijblijvend proberen?

Wil je zélf ervaren hoe het is om online bijles te volgen, neem dan contact met Sjuup Rekko op voor een kosteloze proefles.

over MathMindproberen

Huiswerkbegeleiding

Hoe je zelf aan de slag kunt, met het maken van je opgaven en het bestuderen van de stof, bespreken we ook tijdens bijles. De tips en aanwijzingen die je krijgt, zijn overigens universeel en dus voor al jouw vakken bruikbaar.
Bijvoorbeeld: bij het maken van je huiswerk of opgaven, maak je NIET alle sommen. Je selecteert willekeurig een aantal opgaven uit de aanbevolen sommen. Als dat meteen goed gaat, dan kun je dat gedeelte van de stof afsluiten en ga je verder. Kom je niet verder, kijk dan niet in het antwoordenboekje maar probeer te verwoorden waarom je niet verder kunt of wat je niet begrijpt. Je hebt dan een aanknopingspunt waar jouw docent, vrienden of ouders je misschien mee verder kunnen helpen. ‘Ik snap het niet’ is natuurlijk niet specifiek genoeg. Mocht niemand je kunnen helpen, dan kun je er tijdens jouw eerstvolgende bijles op terugkomen.

Vragen over onze methode?
Neem contact met ons op, we staan je graag te woord!

Coach

De docent waar je bijles van krijgt is ook een beetje jouw coach die jou op de juiste momenten probeert te stimuleren om dat stapje extra te doen, waardoor je kunt groeien. Ook kan een coach zorgen voor rust, structuur en overzicht. De belangrijkste taak van een coach is dat hij jou begeleidt in het proces om zo snel mogelijk zelfstandig te worden. Dan kun je immers weer op eigen benen verder, zónder bijles!

Vragen over onze methode?
Neem contact met ons op, we staan je graag te woord!