Cookiesverklaring

1. Inleiding
Om gebruik te kunnen maken van de diensten van MathMind vraagt MathMind een aantal gegevens te verstrekken. MathMind gaat zorgvuldig om met deze gegevens en houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit Privacybeleid is van toepassing op alle producten en diensten van MathMind. Het doel van dit beleid is ervoor te zorgen dat je begrijpt welke persoonlijke gegevens we van jou verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen en gebruiken. Daarnaast willen we je uitleggen hoe wij jouw privacy beschermen en welke rechten en keuzemogelijk-heden je hebt betreffende de persoonlijke gegevens die wij van jou verzamelen en verwerken.

2. Doeleinden Gegevensverwerking
Om gebruik te kunnen maken van de producten en diensten van Mat-Mind wordt de gebruiker op de website soms gevraagd een aantal gege-vens in te vullen of per e-mail te verzenden zoals naam, telefoonnummer, posten e-mailadres. Deze gegevens worden in de eerste plaats ge-bruikt voor de dienstverlening en om in het kader hiervan informatie te kunnen toesturen. Tevens wil MathMind de gebruiker graag regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen, interessante aanbiedingen of ander soort informatie.

3. Analyse van Gegevens en Cookies
Bij het gebruiken van onze website ga je akkoord met het plaatsen van cookies. MathMind maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords- advertenties van MathMind bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MathMind heeft daar geen invloed en heeft Google geen toestemming gegeven om via de sites van MathMind verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

3.1 Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes die wij op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen en uitlezen als je onze websites of apps gebruikt. Sommige cookies zijn noodzakelijk (minimale cookies), bijvoorbeeld om de website of app goed te laten functioneren. Of om gedrag van bezoekers op de website of app te analyseren en hiermee te verbeteren. Andere cookies zijn niet noodzakelijk (optimale cookies) maar kunnen handig zijn omdat je hierdoor bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie op een formulier hoeft in te vullen of voor het tonen van passende advertenties op basis van jouw profiel.

3.2 Cookie-instellingen
Je kiest zelf of je alleen de minimale cookies wil toelaten of ook de optimale cookies, dit kun je bij een bezoek aan de website of de app aangeven.

Minimale cookies:
De minimale cookies zijn nodig om de primaire functies van de website of app te kunnen gebruiken. Wij plaatsen deze cookies altijd, ook om te analyseren hoe vaak de website of app bezocht wordt en het gedrag van bezoekers te analyseren. We gebruiken deze informatie om de website te verbeteren en niet om persoonlijke profielen te maken. Wij hebben daarom geen toestemming nodig om deze cookies te plaatsen of te lezen.

Naam cookie Omschrijving Bewaartermijn
_ga, _gid, _gat_ UA-155171488-1, _gac_ UA-155171488-1 Deze cookies worden gebruikt om (anoniem) bezoekersstatistieken te verzamelen waardoor we onze website en apps kunnen verbeteren. _gid, _gat_ UA-155171488-1, en _gac_ UA-155171488-1 verlopen na bezoek. _ga verloopt na 2 jaar.
test_cookie Deze cookie wordt gebruikt om te testen of de gebruikte browser het plaatsen van cookies toestaat. Verloopt na het bezoek.
shopping-cart Deze cookie wordt gebruikt om de inhoud van het winkelwagentje bij te houden. Verloopt na het bezoek.
token Deze cookie wordt gebruikt om de ingelogde gebruiker bij te houden. Verloopt na het bezoek.
registration-id Deze cookie wordt gebruikt om de voortgang van een eventuele inschrijving bij te houden. Verloopt na het bezoek.
privacy-settings Deze cookie wordt gebruikt om de privacy instellingen te bewaren. Verloopt na 2 jaar.

4. Gegevensverstrekking aan Derden
Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst die met MathMind is gesloten. Daarnaast is het mogelijk dat MathMind gegevens van de gebruiker op grond van een verplichting in verband met de geldende wet- en regelgeving aan een derde dient te verstrekken. De persoonsgegevens van de gebruiker worden dan uitsluitend verstrekt indien duidelijk is dat deze wettelijke verplichting daadwerkelijk bestaat. MathMind behoudt het recht om de persoonsgegevens van de gebruiker aan de autoriteiten te verstrekking in geval van een vermoeden van fraude of misbruik van haar diensten.

5. Beveiliging van Gegevens
Gegevens van de gebruiker die door MathMind worden verzameld en gebruikt, zijn uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van MathMind, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. MathMind spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen en passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

6. Inzage, Correctie, Verwijderen en Contact
De gebruiker kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in zijn persoonsgegevens die door MathMind zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen en/of laten verwijderen. Tevens kan de gebruiker bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van MathMind, je kunt je uiteraard ook uitschrijven. Voor verdere vragen over het Privacybeleid van MathMind, kan contact worden opgenomen met MathMind.

7. Wijzigingen
MathMind behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat de gebruiker van deze wijzingen op de hoogte is.