MathMind

Door het ‘denken’, het ontwikkelen ervan en het erop leren vertrouwen, denken wij iedereen naar een voldoende voor wis-, natuurkunde en statistiek te kunnen begeleiden. Het enige dat wij daarvoor nodig achten, is inzet.

Over MathMind

Het fundament van het bedrijf MathMind is door mij, Sjuup Rekko, ruim 20 jaar geleden ontwikkeld en opgebouwd. Van begin af aan ben ik begonnen om het bijlesgeven uit de ‘zolderkamersfeer’ te halen. Het bijlesgeven verdiende in mijn ogen een professionaliseringslag omdat het bijlesgeven feitelijk op lesgeven neerkomt.

Die professionalisering zat niet in het behalen van mijn onderwijsbevoegdheid voor wiskunde. Het zit en zat veel meer in de totale aanpak en opbouw van een bijles waarin de leerling of student centraal moet staan. Dat betekent dus ‘luisteren’ naar de leerling/student.

Daarnaast heeft de persoon die bijles gaat volgen niet alleen een rationeel ‘probleem’. Vaak is veel weerstand opgebouwd voor het vak waarvoor iemand bijles neemt en is de motivatie gedaald -zeker als al vele pogingen zijn gedaan – tot een minimum en misschien wel tot een absoluut minimum. De aanpak moet dus op twee fronten plaatsvinden.

Zelf een bijles ervaren?
Probeer dan vrijblijvend een proefles. Meer achtergrondinformatie over onze filosofie vind je hier.

Aantekeningen maar dan wel digitaal
Tijdens de bijles volgen de leerlingen/studenten de uitleg over de stof niet op papier, maar op een beeldscherm. Hiervoor wordt een tekentablet in combinatie met OneNote gebruikt. Het maken van aantekeningen, tijdens de uitleg, is absoluut onnodig. Deze worden door jouw docent gemaakt en digitaal opgeslagen.

Alle aandacht kan dus worden gericht op de uitleg en met name het begrip van de uitleg. Als een stap of gedeelte niet duidelijk is, kan een andere of extra uitleg eenvoudig worden toegevoegd. Naast het gebruik van het tekentablet worden ook andere digitale middelen tijdens de bijles ingezet. De digitale editie van de boeken, digitale grafische rekenmachines etc. Alles wordt in het werk gesteld om het gemak van de leerling en student te vergroten en de inzet te bevorderen zodat alle ‘energie’ naar het begrip van de stof kan gaan.

Denken analyseren en stimuleren
De groei moet vooral zitten in het eigen vertrouwen, het vertrouwen het zelf te kunnen. Dat doen we door jou daar te helpen waar je in je eigen denkproces vastloopt en te kijken waarom je daar vastloopt. Het is absolute onzin dat ‘alles’ niet goed is. Jouw denkproces, alleen daar waar nodig, proberen we te voorzien van een nieuwe strategie die helpend is. Naast het aanpakken van het denkproces, kijken we ook naar manieren zodat je je eigen werkzaamheden, zeker tijdens een proefwerk, kunt controleren. Dat geeft voor velen rust en houvast

Motivatie en weerstand
Als ploeteren plaatsmaakt voor begrijpen en de methode van leren begint aan te slaan, begint het veranderingsproces. Het vertrouwen en plezier komt terug maar vooral het besef het zelf te kunnen. En dan is een bijlestraject geslaagd.

Sjuup Rekko

Sinds mijn middelbare school wil ik wiskunde echt begrijpen. Die behoefte werd tijdens mijn studie werktuigbouwkunde aan de T.U. in Delft alleen maar groter. Naast de behoefte aan begrip, vond ik het leuk om mijn kennis met anderen te delen. Niet alleen in de vorm van bijles maar ook door medestudenten te helpen. Hierbij viel mij vooral op dat het inzichtelijk en praktisch maken van formules al veel inzicht verschafte bij de personen die ik hielp.

Naast het geven van bijlessen wil ik mijn creativiteit ook vormgegeven. Niet alleen het ontwerp en de structuur van deze pagina is daar een voorbeeld van. Diverse uitvindingen binnen en buiten het vak (wiskunde) onderstrepen dat ook.

Wat betreft mijn onderwijsbevoegdheid voor docent Wiskunde: ik kan niet anders zeggen dat sommigen mensen, ik, niet in het systeem passen. De hoofdreden daarvoor is dat het al lange tijd niet meer om de leerling/student draait terwijl het daar juist om moet draaien.

De leerling of student moet centraal staan.

4.7

Bekijk al mijn 14 Google-reviews