Samen bespreken we hoe wij denken jou het beste te kunnen helpen. Dat vertalen we in een plan van aanpak

Ervaring leert dat het opstellen van zo'n plan voor leerlingen iets meer inspanning vergt dan voor studenten. Zeker in het begin is dan behoefte aan overleg met de ouders.

Wil je bijles volgen in een kleine groep ( max 4 personen) dan wordt volgens het principe van de grootste gemene deler gewerkt.