Onze docenten hebben veel ervaring MathMind is begin 2000 opgericht door ir. Sjuup Rekko. In het begin was het alleen bedoeld voor bijles in de vakken wiskunde en natuurkunde. Gaandeweg zijn daar de vakken statistiek, SPSS, QM1 en 2 bijgekomen. met het geven van individuele bijles De kosten voor een uur individuele bijles bedragen €35. Een incidentele bijles kost €40. Deze kosten moeten aan het eind van de bijles per pin of contant worden voldaan. Een factuur is ook mogelijk, maar de extra kosten daarvoor bedragen €7,50 per factuur. en hebben persoonlijke benadering Persoonlijke en professionele ervaringen op de spreekwoordelijke werkvloer leverden nieuwe inzichten op en hebben geleid tot de werkwijze en aanpak zoals die er nu is. Het belangrijkste inzicht is dat de emotionele kant van de leerling of student even zo belangrijk is als de rationele bij het overdragen van kennis. De frustraties, de angst, de weerstand, de afschuw mogen en moeten benoemd kunnen worden. hoog in het vaandel staan.
Nog steeds schaven Met de aanpak zoals deze er nu ligt hebben we vele leerlingen en studenten tijdens hun ontwikkeltraject mogen bijstaan. Tegelijkertijd zien we dat het verfijnen en optimaliseren van onze persoonlijke benadering een dynamisch proces is en blijft. Momenteel is MathMind aan het uitbreiden en nieuwe diensten aan het ontwikkelen. Om dat te kunnen bewerkstelligen is Boudewijn Kuperus aangetrokken omdat hij in hoge mate de werkwijze en visie van MathMind onderschrijft. Daarnaast brengt Boudewijn ook zijn eigen kennis en ervaring mee hetgeen niet alleen een aanvulling, maar ook een verrijking voor MathMind is. wij aan onze werkwijze omdat het nu eenmaal altijd beter kan.