Disclaimer

Content op deze site
Tijdens het totstandkomingsproces van deze website is de uiterste zorgvuldigheid in acht genomen. Mede hierdoor stellen wij ons niet aansprakelijk of verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of mogelijke onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook. De inhoud en vormgeving van deze site kan zonder expliciete waarschuwing of toestemming worden veranderd of gewijzigd. Zeker in het eerste geval zal dat tijdig kenbaar worden gemaakt.
De inhoud van deze site wordt opgedeeld in drie componenten. Te weten de 1) tekstuele 2) visuele 3) vormgeving of lay-out.

Visuele
De afbeeldingen die op deze site terug te vinden zijn afbeeldingen die 1) aangekocht via Shutterstock 2) foto’s gemaakt tijdens een bijles en 3) eigen creaties
Ten aanzien van de eerste groep zijn de rechten afgekocht voor het gebruik in welke vorm dan ook.
Voor de afbeeldingen waar (voormalige) studenten of leerlingen van MathMind op te zien zijn, is expliciet toestemming en medewerking gegeven voor het maken en plaatsen van die afbeeldingen. Uiteraard worden deze direct na schriftelijk indiening verwijderd als dat wenselijk is.
De derde categorie betreft afbeeldingen die door het samenstellingen of aanpassingen van beeldmateriaal, dat via Shutterstock is aangeschaft, in combinatie van eigen beeldmateriaal tot stand is gekomen.

Tekst
De inhoud van deze tekst is een geestelijke creatie waarbij is getracht om zo oorspronkelijk en origineel mogelijk te zijn. Toch zou het kunnen dat, gezien de aard van de dienstverlening, er overeenkomsten tussen het tekstuele van deze site en andere sites is te zien. Die overeenkomst berust dan louter op toeval waaraan dus geen rechten ontleend kunnen worden.

Auteursrecht
Het auteursrecht dat rust op het beeldmateriaal, behalve aangekochte afbeeldingen, de tekst en de (partiele) vormgeving van deze website berust bij Ir. S.J.M.M. Rekko. Vermenigvuldiging van de totale inhoud, voor zover auteursrechtelijke aan ir. S.J.M.M. Rekko toebehorend, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Bezoek van deze site volledig anoniem
Vanzelfsprekend is het bezoek van de website van MathMind volledig anoniem. Door middel van een log-systeem worden de activiteiten gedurende het bezoek op deze website bijgehouden. Voordat een bezoeker de pagina verlaat willen we namelijk inzicht krijgen in de routing vanaf begin tot het einde. Deze gegevens zijn nodig om de inhoud en vormgeving steeds beter af te stemmen op de behoeften van de gebruiker.
Naast het monitoren van het gedrag, wordt ook gebruikt gemaakt van google analytics. In combinatie met een social-media-tool proberen we te begrijpen hoe en via welke kanalen bezoekers onze website bereiken.
In sommige gevallen zullen wij u daarentegen expliciet vragen om persoonlijke gegevens in een online formulier in te vullen. Deze informatie hebben wij nodig zodat wij gericht contact met u kunnen opnemen. Dit kan zijn i.v.m. het plannen van een proefles, informatie wenst te ontvangen over onze bijlessen etc.. (Wordt niet aan derde
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.